همکاران محترم فرهنگی و خوهران و برادران ایرانی با عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت عید سعید قربان و عرض تسلیت برای حجاج جانباخته در خانه امن الهی . فردا افراد ثروتمند و حجاج گوسفندی را به رسم حضرت ابراهیم خلیل الله خریداری نموده و سر میبرند و آن را تقسیم نموده به منزل نیازمندان میبرند ، این عمل شایسته زیبا و خداپسندانه است اما زیباتر از آن روزی است که همه ما انسان ها گوسفندان درونمان را که حسد ، خود خواهی ، زیاده طلبی ، فخر فروشی و صفاتی از این قبیل میباشد را قربانی کنیم ; که در آن روز به یمن رهایی از حیوان نفسمان انشاالله نیازمندی پیدا نمیکنیم که محتاج یک تکه از گوشت قربانی ما باشد که شاید برای یک وعده او هم کافی نباشد پس فردا همه با هم قبل از طلوع آفتاب به قربانگاه نفسمان برویم اگر پیروز شدیم نماز شکر عید قربان را به جا آوریم. عبادات و طاعات همه شما عزیزان مقبول درگاه حق تعالی !

- پروین قره چایی